Aydınlatma Otomasyonu

Aydınlatma otomasyonu

Aydınlatma Otomasyonu  sistemleriyle  binaların  aydınlatma kontrolü ve konforu dış hava aydınlık seviyesi, zaman mekan aydınlık seviyeleri  parametrelerine  bakılarak  kontrol  edilmekte, optimum aydınlatma sağlanarak, min. enerji tüketimi gerçekleştirilmektedir
Bu  sistemler HVAC Otomasyon  Sistemleri’nin alt bir parçası olabildiği gibi bazı yapılarda tamamen (kendi kontrolörü ve yönetim merkezi olan) bağımsız sistemler de olabilmektedir. Ancak  temel olan Aydınlatma Otomasyon Sistemi’nin de aynı merkezden izlenebilmesi ve kontrol edilebilmesidir.