Karbonmonoksit Gaz Algılama

Karbonmonoksit Gaz Algılama

Sistem kapalı otopark alanları için karbonmonoksit gazını algılamak ve gerektiğinde egzoz fanlarının otomatik kontrolü amacıyla dizayn edilmiştir. Kontrol Panelleri Karbonmonoksit konsantrasyonu oluşan otopark alanlarında otomatik havalandırma yapmak amacıyla dizayn edilmiştir.
Karbonmonoksit, fosil yakıtların eksik yanması sonucu ortaya çıkan, hava ile eşdeğer yoğunluğa sahip, renksiz ve kokusuz bir gazdır. Kapalı otoparklarda araçların egzozu ile ortama salınan karbonmonoksit gazı özellikle hava sirkülâsyonunun az olduğu kapalı otoparklar ve tünellerde belli bir birikimden sonra kritik seviyelere ulaşıp insan hayatını tehdit etmektedir.
Karbonmonoksit Algılama Sistemi, karbonmonoksit gazının yoğun olabileceği büyük-küçük işletmelerin otopark katlarında algılama yaparak, insan sağlığını koruma amaçlı olarak kullanılır. Karbonmonoksit algılama sistemi karbonmonoksit algılama paneli, karbonmonoksit dedektörleri ve ihtiyaç olması halinde harici güç kaynaklarından oluşur.
Karbonmonoksit algılama panellerinin ve dedektörlerinin CE, WEEE ve RoHS uyumluluk sertifikaları mevcuttur.”